NetConsult logo

Digitalisering och Automatisering

Digitalisering och automatiserade flöden blir konkurrensfördel för Billes tryckeri.

I takt med en ökad digitalisering har den grafiska branschen genomgått en mycket stor omställning där volymerna av trycksaker halverats på fem år. Det innebär att branschen präglas av såväl överkapacitet som prispress. För det anrika tryckeriet Billes gäller samma förutsättningar som för andra. På Billes har man dock valt att vända den ökade digitaliseringen till en konkurrensfördel.

Genom att utveckla Poff- planering, order, frakt och faktura ett nytt system för Billes Tryckerier. Har NetConsult automatiserat flödena för beställning, idag beställer ca 70% av alla Billes tryckerier själva på nätet. Billes kan nu ägna minimal administration på alla nätorder.


”I nära samarbete med NetConsult har vi nu infört en modern lösning som gör att 60 procent av jobben görs helt automatiskt. Samtidigt har resterande 40 procent blivit avsevärt mer rationella sett till arbetsprocessen.

I det här arbetet har NetConsult varit väldigt duktiga på att kommunicera och vara en brygga mellan rena teknikfrågor och den vardag vi arbetar i.
De pratar begripligt och har genomgående haft fokus på vad vi behöver uppnå – inte vad som är tekniskt möjligt.

I ett så här omfattande projekt är vägen inte alltid spikrak men NetConsults medarbetare är både kompetenta och lyhörda. Resultatet av deras insatser och det nya systemet är vi väldigt nöjda med. Sammantaget har det gett oss väldigt goda förutsättningar att fortsätta på vår digitala resa.”

”I nära samarbete med NetConsult har vi nu infört en modern lösning som gör att 60 procent av jobben görs helt automatiskt”

Fredrik Bille, Ägare och Vice VD, Billes Tryckeri


Kort om Billes

Billes tryckeri ägs och drivs av familjen Bille sedan 1963. Idag drivs tryckeriet av tredje generationen Bille med 125 medarbetare och en omsättning på 240 miljoner kronor