NetConsult logo

NetConsult hjälpte Tranter att implementera HubSpot på rekordtid

I dag behöver de flesta företag använda sina webbplatser för att generera, fånga och bearbeta kundleads. När Tranter behövde hjälp med att skapa och implementera en modern lösning för Marketing Automation valde man NetConsult som samarbetspartner. NetConsult är sedan tidigare certifierad “solutions partner” till HubSpot.

Tranters marknadsavdelning består av tre medarbetare som behöver stötta säljavdelningen i arbetet med att generera kundleads. För att fungera kräver det en hög grad av automation liksom kapacitet att hantera många olika sälj- och marknadskampanjer. Syftet med införandet av den nya lösningen är att skapa ytterligare en revenue stream genom tranter.com. Alltså utnyttja den möjlighet som följer av att skapa en hub av tranter.com och ge rätt målgrupper relevant information i rätt tid. Något som tidigare varit svårt då Tranter inte haft någon segmentering av sina kontakter.

Enkel och tydlig plan skapade grunden

NetConsult inledde arbetet med att korta laddtiden för Tranters webbplats och optimera den för ett Marketing Automation-system, i det här fallet Hubspot.

NetConsults plan för att skapa en snabb ROI bestod därefter av fyra enkla steg som länkades samman i ett arbetsflöde:

  1. Skapa kontakter

  2. Segmentera kontakter

  3. Skapa innehåll och e-postmeddelanden

Bygg landningssidor och formulär som skapar konvertering. Dessa landningssidor och formulär kan sedan återanvändas för nya kampanjer (med minimala justeringar).

Införande på en bråkdel av den normala tiden – med bibehållen kvalitet

NetConsult fick uppdraget att sköta hela processen, inklusive strategi, dokumentation och implementation av Hubspot. ”Onboardingen” var väldigt tidseffektiv och genomfördes på tre veckor i stället för tre månader som är den normala tidsåtgången.

”Vi tog i nära samarbete med kund fram en ambitiös och konkret plan för att snabbt kunna skapa värde. Tydliga leverabler, god dialog och ett kunnigt team har gjort det möjligt att sjösätta den här relativt komplexa lösningen på kort tid. Det är roligt att se pusselbitarna falla på plats!”, säger projektledare Fredrik Sandberg, NetConsult.

Onboardingen av HubSpot genomfördes veckovis enligt följande förenklade beskrivning:

  1. Vecka 1 – Framtagande av strategi för Marketing Automation

  2. Vecka 2 – Flöden byggdes för att hantera kontakter/leads

  3. Vecka 3 – Utveckling av rapporter och ”lifecycle stages” (automatisk leadkvalificering baserat på demografi och beteende).

Tusentals okvalificerade kontakter segmenterades – konkreta leads blev synliga

Tranter valde vid projektets början att börja med 3 600 okvalificerade servicerelaterade kontakter. De hade dock ingen segmentering av kunderna gällande vilket steg i köpprocessen de befann sig i. Steg 2 i processen ovan gick därför ut på att segmentera dessa kunder baserat på var i köpprocessen de befann sig.

NetConsult lyckades på kort tid segmentera samtliga kontakter i tre listor:

  1. MQL (Marketing Qualified Lead)

  2. Intresserade

  3. Ointresserade

”NetConsult har förvaltat vår marknadsbudget på ett mycket bra sätt. De arbetar effektivt och har visat stor förståelse för såväl verksamheten som uppbyggnaden av vår webbplats. Arbetet har därför gett en snabb och tydlig effekt i vår vardag. Med vårt nya Marketing Automation-system på plats har vi skapat betydligt bättre förutsättningar att generera leads i större volymer”, säger Stefan Gavelin, Director of Sales Enablement på Tranter.

”NetConsult har visat stort engagemang och varit ett starkt stöd i den här processen. Från uppdatering och optimering av vår befintliga webbplats till ett mycket snabbt införande av HubSpot. Nu har vi fått en väldigt bra start på ett mer automatiserat marknadsarbete”, kommenterar Madeleine Sestan Bach, Content Strategist, Tranter.

”Tranter och deras marknadsavdelning har varit lyhörda och snabba att ge oss den input vi behövt. Deras eget höga tempo har varit en viktig faktor som bidragit till att vi flyttat oss framåt i projektet i önskat tempo”, avslutar Jesper Arenhill, Growth Manager, NetConsult.

”Vi behövde skapa en plattform som fångar, kvalificerar och odlar leads för att bidra till ökad försäljning.”

STEFAN GAVELIN, DIRECTOR OF SALES ENABLEMENT, TRANTER


Kort om tranter

Tranter är en global tillverkare av packade och svetsade plattvärmeväxlare och en eftermarknadstjänstleverantör för plattvärmeväxlarindustrin.
Betydande tillverkning, forskning, designteknik och produktutveckling är baserade i USA, Brasilien, Sverige, Kina och Indien vilket möjliggör lyhördhet för lokala krav.
Tranter representeras globalt av ett nätverk av egna säljbolag, licensinnehavare och agenter