NetConsult logo

Det som är snyggt behöver inte vara bra

Erik Bennerhed
UX-designer
29 FEB, 2024
Ca 2 minuters läsning

Många som hör ordet design tänker ofta på de rent estetiska aspekterna av design. Färre skulle fokusera på de mer abstrakta termerna såsom användningssyfte och interaktion. Det i sig är inte helt orimligt, men i värsta fall kan detta fokus leda till ohållbara lösningar där funktion åsidosätts till förmån för något som ser bra ut på ytan, men som av den anledningen blir mindre användbar.

I ett fall hade en större aktör inom teknikbranschen lagt många resurser på att utveckla en webbapp för tekniker och kunder. Problemet var bara att nästan inga kunder använde appen då den var ologisk och svår att navigera i, trots att den visuellt såg riktigt bra  ut. Efter en snabb design review uppdagades det att designen var lömskt snygg och trevlig att se på, men med många konflikterande ingångar och element vilket gjorde det svårt att lära sig systemet eller få en uppfattning av vad webbappen var bra för. Detta ledde i sin tur att kunder och till viss mån tekniker föll tillbaka på den mindre kostnadseffektiva vanan att återgå till manuell hantering av problem genom telefon eller mail. Detta var inte något som de ansvariga hade hoppats på.

I grund och botten är det just därför det finns något som kallas UX-Designer vars uppgift är att dels hålla koll på det visuella, men lägga fokus på att sammanstråla designen i en enhetlig stil som är både användarvänlig, effektiv och logisk, men också trevlig att titta på. I längden leder det till större pricksäkerhet i ens leveranser av tjänster och produkter, och bättre förståelse av ens kunder och användare genom UX-Designers ofta använda researchmetoder för att kunna ta väl avvägda designbeslut.

Erik Bennerhed

UX-designer

UX-designer och kognitionsvetare. Älskar när design och psykologi överlappar och när man får lösa riktigt kluriga designproblem. Gräddtårtsentusiast.