NetConsult logo

Hur UX-research leder till bättre beslut

Erik Bennerhed
UX-designer
4 JAN, 2024
Ca 4 minuters läsning

I dagens snabba värld är det mycket som händer. Genom ett öra mot marken kan du känna dig säkrare och stå förberedd för eventuella förändringar i omvärlden. Utan research riskerar du att stå blottad mot det oväntade - som vi vet kommer. Men det är inte bara för riskminimering man bör ägna åtminstone några resurser åt research - det är även en öppning för vidareutveckling och förädling för något som redan är ganska bra. I denna artikel vill vi beskriva just hur och vad UX-research kan bidra med. 

Så vad exakt är UX-research?

UX, kort för User Experience handlar om att förstå upplevelsen av er tjänst eller produkt i vinkeln från användaren. Således handlar UX-research om just metoderna över hur man extraherar denna kunskap till något som kan omsättas i handling. Det finns en mängd olika metoder för att få fram rådata att hantera, såsom intervjuer, fältstudier, fokusgrupper, observationer, experiment, enkäter m.m (listan är oändlig). En person som jobbar med UX-research jobbar även ofta med att processa denna rådata till något som går att tolka och ta beslut ifrån. Här kommer en lista på några saker som UX-research kan leda till.

Rikare kundförståelse

Genom att involvera olika målgrupper i till exempel intervjuer får man en rikare förståelse över vilka man har att göra med och kan bättre anpassa ens utbud efter deras bakgrund, personlighet, ekonomi och liknande. Detta skapar en solid grund att bygga vidare sin verksamhet på och testa sina antaganden genom till exempel användningstester av kommande funktioner.

Identifiering problem och nya förbättringsområden

Det är lätt att anta att man har koll på sin tjänst eller produkt, och alla eventuella förbättringsområden. Men sanningen är att man nog oftast är hemmablind. Genom att ge sig ut och sondera marken då och då ser man till att få en stabilare förståelse över hur andra ser på ens varumärke, och med inte alltför mycket tur får man reda på att det finns fler utvecklingsmöjligheter än man tidigare trott.

Riskminimering

Även när du vet att du vill göra någonting med din tjänst eller produkt är det ett val som alltid kommer med vissa risker. Genom att forska lite om ens intentioner får man ett underlag att ta bättre informerade beslut som minskar risken för snedsteg. 

Minskade utvecklingskostnader

Genom bättre designbeslut och användningstester kan du få många insikter som minskar utvecklingskostnader då ens design kan kvalitetscheckas innan den implementerats fullt ut. Detta leder till att du slipper investera onödig tid i något som sedan måste ändras senare, vilket kan bli mycket dyrt.

Bättre användarupplevelse

Sist men absolut inte minst, det leder med allra största sannolikhet till bättre användarupplevelse. Kort och gott kan du se till att skapa så bra design som möjligt med input från fler än dig själv eller ditt team. När fler, gärna ens tilltänkta användargrupp,  får vara med och forma ens produkt eller tjänst skapas ett användningscentrerat tänk och i längden leder det till bättre användarupplevelser när eventuella hinder och krångel städas undan.

Slutsats

UX-research är inte bara ett verktyg för att få en design som ser “fin” ut på ytan. Det är ett verktyg som ser till att verksamheter får ett beslutsunderlag för att kunna ta informerade beslut med större träffsäkerhet som följd. De insikter som kommer från UX-research leder till enklare prioritering, innovation och skräddarsydda lösningar som bättre möter kunders och användares förväntningar och behov. I längden leder det till nöjdare kunder som i sitt led gynnar den långsiktiga affären.

Erik Bennerhed

UX-designer

UX-designer och kognitionsvetare. Älskar när design och psykologi överlappar och när man får lösa riktigt kluriga designproblem. Gräddtårtsentusiast.