NetConsult logo

Om väldesignade digitala arbetsplatser

Erik Bennerhed
UX-designer
7 FEB, 2024
Ca 2 minuters läsning

Det händer inte sällan att arbetsgivare glömmer att satsa på sina medarbetare när det kommer till mjukvara, då väldesignade system om något endast har fokuserat på slutkunderna. Även om trevlig visuell design är otroligt viktigt för slutkunder och liknande intressenter, kan det vara minst lika viktigt att se till att ens medarbetare har en så bra och effektiv arbetsplats som underlättar deras jobb i vardagen och leder till bättre produktivitet och arbetsglädje. Indirekt leder det till ökad slutkundnöjdhet om medarbetaren snabbare kan nå fram till sitt önskade resultat utan att behöva trassla in sig i krångliga system som är långsamma och ologiska.

Vi har själv sparat in pengar motsvarande flera heltidstjänster hos vår beställare Sportson genom att sammanfläta deras IT-system, kassasystem och lagersystem. Förutom att det leder till en förbättrad arbetsglädje, känsla av professionalitet och stabilitet i organisationen kan det även inkluderas när det kommer till bland annat säkerhetsfrågor, motivation och engagemang. Hos en större aktör inom logistikbranschen använde man sig av gamification för att minska antalet olyckor på deras lager, vilket gjorde att olyckorna minskade drastiskt. 

Oavsett om man ser en direkt vinning eller ej att investera i designade lösningar för sina medarbetare lönar det sig i längden att vara grundad i sin organisation genom att förstå vilka utmaningar som finns på arbetsplatsen och vad folket tycker om saker och ting. Ibland kan förbättrade arbetsverktyg leda till oanade synergier och förbättringar som man inte hade tänkt på från början. Dessutom får man bättre förståelse för ens organisation och kan lättare ta grundade strategiska beslut för att leda organisationen framåt.

I det långa loppet levereras bättre kvalité till eventuella slutkunder som får ta del av en förbättrad och effektiviserad serviceverksamhet. En win-win för alla, helt enkelt!

Erik Bennerhed

UX-designer

UX-designer och kognitionsvetare. Älskar när design och psykologi överlappar och när man får lösa riktigt kluriga designproblem. Gräddtårtsentusiast.