NetConsult logo

Composable Commerce

Patrik Jensen
CGO, Chief Growth Officer
12 APR, 2024
Ca 9 minuters läsning

Composable Commerce representerar nästa steg inom e-handel och är ett steg från de långsamma, svåranpassade monolitiska systemen som tidigare dominerat. Genom en modulär, komponentbaserad design möjliggör detta tillvägagångssätt för företag att "komponera" skräddarsydda shoppingupplevelser.

Vad innebär detta då?

Jag brukar illustrera det som ett Lego. Alla har tillgång till en stor låda men kan själv välja de bästa legobitarna för att på så sätt bygga ihop något som passar verksamheten perfekt, istället för att följa en ritning och få något som i bästa fall är kul att leka med en kort stund.

Genom att välja och integrera de bästa komponenterna för sina unika behov kan man skapa en flexibilitet och skalbarhet som erbjuder företag möjligheten att snabbt anpassa sig till affärsbehov och utnyttja en bred uppsättning funktioner och samtidigt hantera de äldre system man har i sin verktygslåda sedan tidigare.

Denna artikel syftar till att svara på när och varför man bör överväga Composable Commerce men också när man faktiskt inte bör göra det. Vid överväganden kring införandet av Composable Commerce bör företag först identifiera sina huvudsakliga smärtpunkter, såsom att göra snabbare anpassningar till marknaden eller att man har svårigheter att införa ny funktionalitet på grund av ett föråldrat affärssystem. Genom att göra det möjligt att skapa inkrementella förändringar kan företag ta itu med problem ett i taget och snabbare inse affärsvärde​​. Men det är också viktigt att känna till när Composable Commerce kanske inte är den rätta lösningen. Om ett företag inte har den digitala mognaden eller den tvärfunktionella samarbetskapaciteten som krävs kan den komplexitet som är förknippade med att bygga och underhålla en composable-arkitektur överväga de potentiella fördelarna.

Kundupplevelse inom B2B

Kundupplevelsen inom B2B-sektorn är avgörande av flera skäl, inte minst för att den speglar moderna förväntningar på personlig och värdefull interaktion, något som traditionellt har prioriterats högre inom B2C.

 • Skapar skräddarsydda kundupplevelser: Composable Commerce tillåter företag att skräddarsy kundupplevelser genom att flexibelt kombinera de bästa lösningarna för deras specifika behov. Detta innebär att varje aspekt av kundresan kan optimeras för att möta kundernas förväntningar och preferenser.

 • Snabb anpassning till kundbehov: Den modulära naturen hos Composable Commerce gör det möjligt för er att snabbt anpassa sig till förändrade kundbehov och marknadstrender. Nya funktioner och tjänster kan integreras utan att störa den befintliga infrastrukturen, vilket ger företag möjligheten att ständigt förbättra kundupplevelsen.

 • Optimerar kundresan: Man kan mer noggrant analysera och optimera varje steg av kundresan. Genom att använda data och insikter för att förstå hur kunder interagerar med olika touchpoints, kan företag skapa mer relevanta och engagerande upplevelser som möter kundernas specifika behov och önskemål.

 • Förbättrad konkurrenskraft: Genom att erbjuda en överlägsen, skräddarsydd kundupplevelse stärker företag sin konkurrenskraft.

Vilka "legobitar" ska man välja?

En av de första frågorna man behöver ställa sig är vad man behöver för olika legobitar för att kunna uppnå de krav och målsättningar som verksamheten kräver. Vilken e-handelsplattform ska vi använda och vilken roll ska den ha i den här sammansättningen?

Genom att bara kartlägga vad man faktiskt behöver kan man oftast börja med färre komponenter än vad man tror från början. Det är bättre att börja smått och utöka allt eftersom. Affärssystemet och ett CRM har man troligtvis redan på plats så därför väljer jag att inte ta med det, men utöver det så behöver man troligtvis iallafall:

 • E-handelsplattform

 • PIM

 • CMS

 • Experience Data Platform

 • Personaliseringstjänster

Det viktigaste är att hitta legobitar som passar för att uppnå den modell som man vill bygga. Hitta något som matchar de förväntningar som företaget har på produkten och utvärdera dessa en och en. Det blir då enkelt att kartlägga vilken information som faktiskt passar in i vilket system så att inte det blir fragmenterad information som egentligen borde vara på ett ställe och hanteras därifrån.

PBC - Packaged Business Capabilities

Under åren har det kommit och gått ett stort antal approacher till hur man ska strukturera sina applikationer för att kunna skapa så stor flexibilitet och stabilitet som möjligt. Allt från SOA (Service-oriented Architecture) till micro services. 

Inom PBC fokuserar man istället på affärsfunktioner där varje del fokuserar på specifika affärsfunktioner.

Exempel på PBCer

 • Kundhantering (CRM)

 • Shoppingkorgen och Kassa

 • Produktinformationshantering (PIM

 • Innehållshantering (CMS)

 • Kundlojalitetssystem

Fördelar med PBC jämfört med traditionella arkitekturer

 • Affärsfokusering: PBC-modeller är utformade för att vara direkt kopplade till affärsfunktioner eller affärskapabiliteter. Detta innebär att varje PBC representerar en komplett affärsfunktion och kan hanteras som en oberoende enhet, vilket gör det lättare att förstå och anpassa till affärsbehov.

 • Standardisering och återanvändning: Eftersom PBCs är större enheter än microservices, är de mer benägna att omfatta hela affärsprocesser eller funktioner, vilket kan underlätta standardisering och återanvändning inom ett företag. Detta kan leda till snabbare utveckling och lägre investering jämfört med att ständigt utveckla nya microservices för liknande uppgifter.

 • Enklare hantering: Hantering av flera små microservices kan vara komplex och kräva avancerade verktyg för orkestrering och övervakning. PBC, som är större och mer självständiga, kan vara enklare att hantera eftersom de minskar antalet komponenter som behöver övervakas och underhållas.

 • Integrationsfördelar: PBCs tenderar att integrera flera relaterade funktioner inom samma paket, vilket minimerar beroenden mellan tjänster och förenklar integrationen. Detta skiljer sig från SOA och microservices, där integration ofta kräver noggrann hantering av servicekontrakt och API:er mellan många små, löst kopplade tjänster.

 • Skalbarhet och prestanda: Även om microservices är kända för sin skalbarhet, kan PBC erbjuda en balanserad approach där varje kapacitet kan skalas oberoende baserat på dess specifika krav, vilket potentiellt leder till bättre resursanvändning och prestanda.

 • Lättare att anpassa efter regelverk: I vissa branscher, som finans och hälsovård, kan det vara enklare att implementera och uppfylla regelverk med PBC eftersom varje kapacitet kan designas för att uppfylla specifika juridiska eller regulatoriska krav.

Pre-Composed Commerce

Pre-Composed Commerce eller Pre-Packaged Composable Commerce representerar ett tillvägagångssätt där de grundläggande fördelarna med composable commerce (anpassningsbarhet, skalbarhet och innovation) förpackas på ett sådant sätt att de blir lättare att komma igång för företag. Genom att kombinera flexibiliteten och anpassningsbarheten hos traditionell composable commerce med enklare implementering och snabbare time-to-market genom att ha ett antal förvalda komponenter går det att erbjuda förkonfigurerade paket eller uppsättningar av tjänster och teknologier. Därför kan man snabbt dra nytta av composable-arkitekturen utan de omfattande resurser och den utvärdering av samtliga system som normalt krävs.

Ett pre-packaged composable commerce-paket kan innehålla en grundläggande uppsättning moduler eller tjänster, såsom ehandelsplattform, CMS, PIM och personaliseringstjänster, som alla är förkonfigurerade att arbeta sömlöst tillsammans. Dessa paket är utformade för att vara både flexibla och modulära, vilket ger företag möjligheten att lägga till, ta bort eller anpassa funktioner efter behov och allt efter tiden går och man ser förändrade behov. Detta tillvägagångssätt minskar komplexiteten och accelererar lanseringen av e-handeln.

Fördelarna med Pre-Packaged Composable Commerce inkluderar lägre initiala investeringar, eftersom företagen kan undvika stora investeringar i anpassad utveckling och infrastruktur. Det minskar även tröskeln för företag att anta en composable arkitektur, vilket gör det möjligt för mindre företag eller de med begränsade tekniska resurser att dra nytta av fördelarna med modern digital handelsteknik. Dessutom kan pre-packaged lösningar erbjuda en viss nivå av anpassning och flexibilitet, vilket tillåter företag att skräddarsy lösningen efter sina unika behov och krav, samtidigt som de behåller fördelarna med en snabbare och enklare implementering.

När ska man inte välja Composable Commerce?

Som allt annat så finns det inte en lösning som passar alla. 

 • Mindre skala: Composable Commerce passar mindre bra när man har enklare behov eller arbetar i mindre skala. Till exempel om man har en nystartad  e-handel eller har ett väldigt specifikt behov och inte har möjlighet att arbeta med kontinuerlig förbättring.

 • Mognadsnivå: Såklart så styr mognadsnivån i bolaget också vilken nytta man kan få ut av de fördelar man får med en mer flexibel arkitektur. Då kan det vara bättre att gå på en mer traditionell e-handelsplattform.

 • Investering: Initialt kan investering för ett projekt med Composable Commerce vara högre. Här finns det lösningar genom att t ex välja ett företag som arbetar med Pre-Composed Commerce men då tappar man också en del av flexibiliteten. Det viktigaste här är att man i så fall har möjlighet att faktiskt kunna byta ut komponenter över tid, så att man inte blir låst.

Slutsats

Composable Commerce är utan tvekan en framträdande lösning för moderna företag som eftersträvar flexibilitet och snabb anpassningsförmåga till ständigt föränderliga marknadsförhållanden. Denna arkitektur tillåter företag att proaktivt och effektivt svara på nya kundbehov och tekniska trender, vilket är avgörande i dagens landskap. Genom att tillämpa en modulär och flexibel arkitektur kan företag skräddarsy sina system för att leverera unika kundupplevelser och optimera sina operativa processer, vilket ger dem en konkurrensfördel genom att de snabbt kan skala och anpassa sina tjänster.

Dock är det viktigt att erkänna att Composable Commerce inte är en universallösning för alla scenarion. Det kräver en viss nivå av organisatorisk mognad, teknisk expertis och resurser för att kunna implementeras effektivt. För mindre företag eller de som är i tidiga skeden av digital transformation kan den initiala investeringen och komplexiteten i att underhålla en sådan arkitektur vara en betydande utmaning. Därför bör företag noggrant överväga sina specifika behov, resurser och långsiktiga strategier innan de bestämmer sig för att implementera Composable Commerce, för att säkerställa att de kan dra full nytta av dess fördelar utan att överväldigas av dess krav.

Har du frågor eller tankar om hur detta skulle passa in i er verksamhet så tveka inte att höra av dig!

Läs mer

MACH Alliance - What is Composable Commerce and Why is it Important?
Brink Commerce - Composable Commerce Blog
Occtoo - 5 benefits of making an Experience Data Platform your first Composable investment
Shopify - Composable Commerce: What is means and is it right for you?
Bluestone PIM - The only guide to Composable Commerce you need
Akeneo - What is Composable Commerce, and why is it important?
Storyblok - Composable Infrastructure: The Complete Explanation

Patrik Jensen

CGO, Chief Growth Officer

Patrik Jensen är Chief Growth Officer på NetConsult AB, specialiserad på digitala tillväxtstrategier inom B2B. Med expertis inom e-handel, compliance och kundupplevelse, spelar Patrik en nyckelroll i att stärka företagets marknadsposition genom att optimera kunders digitala processer.