NetConsult logo

Friheten att använda data med Composable Commerce

Rasmus Wallberg
Utvecklare
23 APR, 2024
Ca 4 minuters läsning

Många e-handels-, content- och marknadssystem låser idag in data så att man måste använda deras plattform. Composable Commerce kommer med en spännande lösning på detta problemet i form av en DXP (Digital Experience Platform) eller som det också kallas XDP (Experience Data Platform).

Poängen med en XDP är att samla ihop data så att den kan återanvändas och analyseras, vilket optimerar värdet man kan få ut av datan.

Om du är ny inom området Composable Commerce, kan vi rekommendera att läsa vår artikel om just Composable Commerce i länken nedan.

Composable Commerce

Vem äger datan?

Att äga data kan betyda olika saker för olika företag. Frågan som man borde ställa sig är i grunden: "Kan jag göra det jag vill med min data för att uppnå mitt företags ändamål?". Om svaret på den frågan är nej, äger kanske inte ditt företag den data det hade haft behov av att använda. Det kan lätt löna sig att låsa upp datan med en XDP så att vertikalen för att skala en värdefull affärsidé inte går förlorad.

Composable Commerce + XDP

En XDP kopplar ihop pusselbitarna som ditt företags affär består av. Vilka bitar av Composable Commerce just ditt företag består av spelar egentligen ingen roll. En XDP samlar data som ditt företag är intresserad av att på något sätt exponera, vare sig det är för publik eller intern nytta. Datan kan sedan användas via de kanaler som företaget behöver t.ex:

 • rapporter

 • interna system

 • webbsidor

 • mobil-applikationer

För att ge en klarare bild av vart en XDP står i en helhetslösning så följer ett diagram som sätter en XDP i relation till andra system:

Om man har en lösning med en XDP i sin stack så kan man enkelt koppla på vad som helst utan att vara begränsad av den nuvarande lösningen. Datan paketeras enkelt om i XDP-lagret och slussas sedan ut i optimal form till diverse applikationer eller webbsidor. Detta gör också att ditt företag kan analysera datan centralt utan att behöva koppla på individuella lösningar för varje ny kanal. Allt blir modulärt och återanvändbart.

Det finns färdiga lösningar

Exempel på en färdig XDP-lösning är Occtoo som har färdiga lösningar för de flesta data-källor man kan stöta på, varav några exempel är:

 • Shopify

 • Norce

 • SQL-databas

 • CSV-filer

 • XML-filer

 • Bluestone PIM

 • inRiver

 • Akeneo

Färdiga lösningar bidrar även med intressanta mervärden i form av dashboards och management för samlad data i en kontext som är intressant i datans kontext. Att använda en färdig XDP som Occtoo gör att man direkt kan utnyttja värdet av datan.

Composable Commerce växer med dig

En av de viktigaste aspekterna när man vill bygga med Composable Commerce är att man inte behöver bygga varje del från grunden. Det finns många väletablerade lösningar på marknaden för applikationer man kan inkludera i en Composable Commerce-lösning.

Har man ett företag så har man förmodligen redan etablerade lösningar för diverse avdelningar på företaget. Med Composable Commerce behöver man inte migrera från fungerande lösningar för att modernisera andra delar av utbudet. Övergången kan ske gradvis och det blir därför mindre smärtsamt när man skall öppna upp sitt företags data för nya möjligheter.

Möjligheten att skapa extremt nischade lösningar för delar av utbudet finns alltid där då datan lätt går att paketera om och exponera mot nya värdeskapande avenyer. Oftast är det dock lönsammast att använda sig av väletablerade applikationer som redan har utvecklat funktioner för att skapa värdet man vill åt. Kostnaderna drar lätt iväg när man vill ha "den där extra funktionen” i en egenutvecklad applikation.

Ingen mer växtvärk

När man låst upp ett företags data så finns det alla möjligheter i världen att bygga vidare på och utveckla idéer för att företagets olika kanaler ska följa med det behov som finns när företaget växer. Hur mycket det än växer så kommer företagets data att växa med de behov som finns och skala på ett smärtfritt sätt. Det är bara fantasin som sätter gränser för vilken affärsnytta och mervärde man kan låsa upp med nya plattformar, sidor eller analyser med ett företags upplåsta data.

Digital Experience Platform

Experience data platform (XDP) är det som Occtoo valt att kalla sin plattform. För att hitta andra lösningar på samma problem så används oftast uttrycket Digital Experience Platform (DXP). Det som är definierat i denna artikel kan kallas antingen XDP eller DXP.

Läs mer

Brink Commerce - Composable Commerce vs. Composed Commerce
Occtoo - Digital transformation hack: Convert Enterprise data into Experience data
Storyblok - Building your DXP with Storyblok’s Ecosystem
Optimizely - Digital experience platform
Brink Commerce - How to compose your commerce in 2024 - step-by-step

Rasmus Wallberg

Utvecklare

Rasmus Wallberg är Utvecklare på NetConsult AB, med bred expertis inom testning, AI, e-commerce och diverse programmeringsspråk. Med ett stort intresse för advancerade digitala lösningar, är Rasmus dedikerad till att hjälpa NetConsults kunder att realisera sina drömmar om ökad kundnytta och mervärde.