NetConsult logo

Vad är CPQ?

Patrik Jensen
CGO, Chief Growth Officer
26 FEB, 2024
Ca 3 minuters läsning

CPQ, som står för Configure, Price, Quote, är en lösning som förenklar hur företag hanterar försäljningen av komplicerade produkter och tjänster. Tänk dig att kunna anpassa din hamburgare via en digital beställningsstation på en snabbmatsrestaurang; på samma sätt tillåter CPQ-system både kunder och försäljningsteam att skräddarsy produkter eller tjänster genom att välja bland olika komponenter och funktioner. Systemet förenklar processen och beräknar snabbt ett pris baserat på kundens unika val, vilket speglar deras specifika behov. Genom att göra försäljningsprocessen smidigare och mer effektiv, minskar CPQ risken för fel, och förbättrar kundupplevelsen genom att erbjuda en mer personlig och interaktiv shoppingupplevelse.

CPQ-systemet behöver inte endast vara tillgängligt för slutkunder utan kan även vara till stor nytta internt inom företag. Det fungerar som ett värdefullt verktyg för försäljningsavdelningar inom B2B-sektorn (företag till företag), där det kan snabba på och förenkla komplexa försäljningsprocesser. Genom att använda en produktkonfigurator kan försäljningsteamen effektivt skapa skräddarsydda lösningar för sina företagskunder, vilket optimerar tiden från första kontakt till slutligt köpbeslut.

Exempel på användningsområden

  • Fordonsindustrin: Fordonstillverkare använder ofta CPQ-system för att låta kunder skräddarsy sina nya bilar online. Kunder kan välja allt från modell, motor och färg till interiörmaterial och tilläggstjänster. Ett exempel är Volvo och Teslas konfiguratorer, där köpare kan anpassa sin bil helt efter egna önskemål, inklusive val av drivlinor, färg, interiör och andra uppgraderingar.

  • Möbel- och inredningsbranschen: Företag som IKEA erbjuder kunder möjligheten att konfigurera och planera kök eller garderober digitalt med hjälp av onlineverktyg. Dessa konfiguratorer tillåter kunder att välja dimensioner, material, färger och tillbehör, med automatisk prissättning baserat på valen.

  • Hälsoteknik och medicinsk utrustning: Företag inom medicinteknik använder CPQ för att anpassa medicinsk utrustning och verktyg. Till exempel kan sjukhus och kliniker konfigurera avancerad diagnostikutrustning, välja tilläggsfunktioner, programvara och serviceavtal för att uppfylla specifika medicinska och tekniska behov.

  • Bygg- och konstruktionsindustrin: Företag som erbjuder byggmaterial och tjänster använder CPQ för att hjälpa kunder att planera och prissätta projekt. Det kan innebära allt från att välja material och design för köksrenoveringar till att skräddarsy större kommersiella byggprojekt med specifika tekniska specifikationer och krav.

Använd en konfigurator för att effektivisera

Att implementera en konfigurator i försäljningsprocessen skapar oftast en stor tidsbesparing och effektivitet. De minskar också behovet av omfattande produktkunskap vilket gör att onboarding-processen snabbas upp. Säljare kan snabbt välja och anpassa produkter eller tjänster enligt kundens önskemål, vilket möjliggör snabb och korrekt sammanställning av offerter med färre manuella ingrepp.

En av de största fördelarna med en konfigurator är att automatiskt generera detaljerade offerter. Detta tar bort tidskrävande steg som manuell sammanställning av material och beräkningar. Enkelt kan man producera konsistenta och professionella offerter, vilket frigör tid för säljare att fokusera på kundrelationer och nya affärsmöjligheter.

Konfiguratorer minskar även risken för fel genom att endast tillåta val av kompatibla och tillgängliga alternativ, vilket bidrar till en smidigare försäljningscykel där man enklare också kan göra förändringar vilket gör det lättare för säljare att hålla sig uppdaterade.

Kort sagt, konfiguratorer är inte bara ett verktyg för att effektivisera offertprocessen; de är en strategisk resurs som förbättrar både intern effektivitet och kundupplevelse. Genom att minska den tid och ansträngning som krävs för att skapa anpassade erbjudanden kan man skala upp verksamheten, utan att anställa ny personal.

Patrik Jensen

CGO, Chief Growth Officer

Patrik Jensen är Chief Growth Officer på NetConsult AB, specialiserad på digitala tillväxtstrategier inom B2B. Med expertis inom e-handel, compliance och kundupplevelse, spelar Patrik en nyckelroll i att stärka företagets marknadsposition genom att optimera kunders digitala processer.