NetConsult logo

Digital tillgänglighet & European Accessibility Act 2025, del 2

Oskar Sjöberg
UX-designer
16 APR, 2024
Ca 5 minuters läsning

Detta är del 2 i vår artikelserie som handlar om digital tillgänglighet och den nya lagstiftning som införs 2025. Har du inte läst den första delen (Digital tillgänglighet & EAA del 1) där vi först går igenom vad digital tillgänglighet och European Accessibility Act handlar om är det något vi rekommenderar.

Vi kommer i denna artikel att fokusera på vilka bolag lagstiftningen tillämpas på samt vad kraven på dessa är. 

Kort om WCAG’s fyra principer

Innan vi dyker ner i detta ämne kan det vara bra att känna till de fyra principer som WCAG är uppbyggt på för att skaffa oss en förståelse för de grundpelare som bygger upp direktivet. 

EU:s lag använder standarden som WCAG satt och under en längre tid utvecklat, dessa krav gäller för samtliga oavsett funktionsförmåga. De fyra principerna består av: 

 • Perceivable - Informations- och gränssnittskomponenter måste kunna presenteras för användarna på ett sätt som de kan uppfatta.

 • Operable - Användaren måste kunna använda gränssnittet (gränssnittet kan inte kräva en interaktion som användaren inte kan uppfylla)

 • Understandable - Information och hur användargränssnittet fungerar måste vara begripligt.

 • Robust - Innehållet måste vara tillräckligt robust för att det kan tolkas tillförlitligt av en mängd olika digitala eller fysiska hjälpmedel.

Vilka typer av bolag appliceras lagen på?

Sverige har sedan 2018 valt att förhålla sig till den något hårdare varianten av krav som hittills tillämpats på offentligt styrda verksamheter. Från och med 2025 appliceras även dessa krav på privata verksamheter som har en primär exponering mot privatkunder. Det kan t ex vara banker, e-handelsbolag och andra digitala tjänster.  

EU-kommissionen har tillsammans med intressenter och experter om tillgänglighet tagit fram en lista på de produkter och tjänster som omfattas av den nya lagstiftningen. De har även tagit hänsyn till de skyldigheter som följer av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessa produkter och tjänster inkluderar:

 • datorer och operativsystem

 • bankomater, biljettautomater och incheckningsmaskiner

 • smarttelefoner

 • TV-utrustning relaterad till digitala TV-tjänster

 • telefontjänster och relaterad utrustning

 • tillgång till audiovisuella medietjänster såsom TV-sändningar och relaterad konsumentutrustning

 • tjänster relaterade till transport av passagerare med flyg, buss, järnväg och fartyg

 • banktjänster

 • e-böcker

 • e-handel

Vad är kraven

WCAG’s krav är baserat på tre olika nivåer där nivå A och AA måste uppfyllas för att linjera med tillgänglighetskraven. Nedan kommer en definition av respektive nivå:

A - Den lägsta men mest kritiska nivån. Dessa krav måste uppfyllas. 

AA - Den andra nivån som är grunden för tillgänglighetskraven i EN 301 549 och därmed är de som gäller för det nya lagkravet inom EU.

AAA - Den tredje och högsta ambitionsnivån för kraven. Dessa är inte med i kraven för lagen utan ses som ett extra steg för de som själva prioriterar och värderar digital tillgänglighet. 

De faktiska kraven är som tidigare nämnt baserade på de fyra principerna och är också grupperade därefter. Kraven handlar om allt från kontrasterande texter, hur man hanterar undertexter till ljudklipp, hur man som användare kan navigera på olika sätt genom sajten till hur man bör tänka kring olika typer av anfall som epilepsi. Listan är lång, för att undvika egna tolkningar finns en filtrerad lista på w3.org med aktuella krav för privata företag med privatkunder (How to meet WCAG, Quick Reference - A, AA). I denna lista finns även exempel på respektive del och hur det kan se ut när något inte uppfyller kraven. 

Är man ute efter en fullständig lista på kraven (A, AA & AAA) kan det hittas här. How to meet WCAG, Quick Reference - A, AA, AAA.

Slutsats

Detta var en genomgång av vilka bolag som blir berörda av den nya lagen samt hur kraven kan se ut och vilka krav man behöver uppfylla för att linjera med den nya lagen. 2025 är bara runt hörnet så det är hög tid att börja se över detta om man inte redan är igång. 

I kommande artikel som också avslutar denna serie kommer vi att prata om praktiska tips kring hur man kan arbeta för att uppfylla dessa krav, vad man bör tänka på och vilka potentiella kompromisser man kan stå inför. 

Är du nyfiken på att redan nu prata mer om digital tillgänglighet och hur det kan kopplas till er verksamhet? Tveka inte att höra av er antingen till mig eller mina kollegor här.

Oskar Sjöberg

UX-designer

UX-Designer som brinner för problemlösning, användarupplevelse och dataanalys, som vill grotta ner sig i rådata för att kunna omvandla insikter kring trender, användarbeteenden och mönster till konkreta och värdeskapande åtgärder. Det som gör detta fält så intressant och spännande är att vi alla är människor med olika erfarenheter, bakgrund, fysiska & mentala tillstånd, preferenser och så mycket mer som påverkar ens upplevelse. Oavsett om det är en digital tjänst, en fysisk produkt eller en upplevelse.