NetConsult logo

Google Ads börjar granska Consent Mode v2 från 1:a maj

Catherine Maroun
Produktägare
26 APR, 2024
Ca 5 minuters läsning

Från och med den 6 mars 2024 började en ny EU-lag, Förordningen om digitala marknader (DMA), gälla. Dock är det först från den 1 maj som Google på allvar kommer att börja övervaka efterlevnaden av dessa regler. För företag som använder Google Ads i sin digitala marknadsföringsstrategi är detta en betydelsefull milstolpe som inte bör ignoreras. Det är viktigt att vara medveten om dessa förändringar och att anpassa sin marknadsföringsstrategi därefter för att följa de nya reglerna för att undvika potentiella åtgärder från Google som kan resultera i blockering av annonser.

Förlora möjligheten till riktade annonser

Den 1 maj kommer Google Ads granska implementationen av samtycke på 1 av 4 webbsidor. Om du inte uppfyller kraven riskerar du att förlora möjligheten att rikta personanpassade och remarketed annonser till användare i det Europeiska ekonomiska området (EEA). Google Consent Mode v2 är inte längre valbart utan en absolut nödvändighet för att överensstämma med den lagstiftning och Digital Markets Act (DMA) som trädde i kraft i mars 2024.

Vad händer om jag inte implementerar Google Consent Mode v2?

Om du inte implementerat Google Consent Mode v2 innan mars 2024 finns det flera negativa konsekvenser att vara medveten om:

 1. Begränsad användning av Googles verktyg:

  • Möjligheten att använda Google Ads och Google Analytics för nya användare från EES kommer att begränsas.

  • Spårningen av befintliga användare från EES i Google Analytics och Google Ads kan bli bristfällig eller ske utan fullständig information.

  • Användningen av Googles Tag Manager för att hantera samtycke kommer inte att vara tillgänglig.

 2. Minskad datatillgång:

  • Insamlingen av data om användarnas beteende och preferenser för annonsering och analys kommer att minska.

  • Möjligheten att skapa relevanta målgrupper och optimera annonskampanjer kan försämras.

  • Mätningen av konverteringar och annonsers effektivitet kan bli mer utmanande.

 3. Potentiell förlust av intäkter:

  • Begränsad tillgång till data och bristfällig spårning kan leda till minskade annonsintäkter.

  • Ditt företags förmåga att attrahera och behålla användare kan påverkas negativt.

 4. Risk för bristande regelefterlevnad:

  • Risken att bryta mot dataskyddsregler som GDPR ökar, vilket kan leda till böter och sanktioner.

 5. Förtroendet för ditt varumärke och image kan försvagas:

  • Användare kan förlora förtroendet för din webbplats om de uppfattar att deras integritet inte tas på allvar.

Det är därför viktigt att prioritera implementeringen av Google Consent Mode v2 så snart som möjligt för att undvika detta. Även om de direkta konsekvenserna av att inte implementera det omedelbart kanske inte är uppenbara, är det bäst att vara proaktiv och förbereda sig för en smidig övergång, särskilt med tanke på tidigare erfarenheter med liknande övergångar inom digital marknadsföring.

Har du implementerat det korrekt?

För att säkerställa korrekt implementering av Google Consent Mode v2 måste webbplatser samla in och hantera användarens samtycke på ett sätt som är i linje med lagar som GDPR och CCPA. Det ger webbplatsägare möjlighet att fortsätta använda målinriktade annonser och remarketing-funktioner. Brister i implementeringen kan orsaka felaktiga mätningar, förlorade målgrupper och inaktiva spårningsfunktioner.

För att underlätta detta kan du samarbeta med en Google-certifierad Consent Management Platform (CMP) som kan ta hand om implementeringen åt dig. Det är också rekommenderat att aktivera "Enhanced Conversions" och utföra noggrann testning för att säkerställa att alla samtyckes-signaler fungerar korrekt.

Vad är Consent Mode v2?

Consent Mode v2 är den senaste versionen av Googles integritetscentrerade funktion som är utformad för att ge användare och annonsörer möjlighet att navigera i landskapet av digitalt samtycke. Den nya versionen lovar förbättrad flexibilitet och transparens, vilket innebär att användare får möjlighet att utöva större kontroll över sina data preferenser samtidigt som annonsörer fortfarande kan erbjuda personligt anpassade upplevelser, allt inom ramen för användarens samtycke. Till skillnad från den tidigare versionen av Consent Mode hanterar Consent Mode v2 två ytterligare samtyckestillstånd : ad_user_data och ad_personalization.

 • ad_user_data : signalerar "granted" när en användare uttryckligen samtycker till att dela sin data med Google genom cookie-bannern på webbsidan.

 • ad_personalization : kontrollerar personalisering, inklusive remarketing, och aktiveras endast när en användare går med på att deras data delas med Google för riktad eller beteendestyrd annonsering.

Det finns två implementeringsmetoder man kan välja när man uppdaterar till Google Consent Mode v2 Basic och Advanced.

Basic samlar inte data från användare som inte har gett sitt samtycke. Endast information från användare som har gett sitt samtycke används för modellering i Google Ads.

Advanced laddar Google-taggar innan användaren ser Cookie Consent-bannern och samlar in cookie-less data utan personlig identifiering.

Vad är en CMP?

En CMP (Consent Management Platform) är nödvändig för att hantera användarnas samtycke på webbplatsen i enlighet med lagar som GDPR och CCPA. Den gör det möjligt att samla in, lagra och hantera samtycken på ett transparent sätt, vilket ger användarna kontroll över sin data och underlättar implementeringen av anpassade funktioner. Dessutom automatiserar den processer och integrerar med tredjepartstjänster som Google Ads och Google Analytics för att följa användarnas preferenser och minska risken för juridiska komplikationer.

Exempel på certifierade CMP från Google

Om du vill ha hjälp att säkerställa att ni implementerat Google Consent Mode v2 eller vill prata mer om detta, skicka ett meddelande till mig!

Catherine Maroun

Produktägare

Som produktägare är Catherine passionerad för SEO och att optimera webbplatser för att uppnå bästa möjliga sökmotor-rankning. Hennes huvudsakliga ansvar är att leda utvecklingen och förvaltningen av produkten tillsammans med ett dedikerat team. Hon strävar efter att säkerställa att produkten uppfyller och överträffar kundens förväntningar och behov. Utöver detta älskar hon att skapa engagerande innehåll och strukturer samt att kontinuerligt förbättra användarupplevelsen. Det som verkligen driver henne är att se hur små förändringar kan ha en enorm positiv inverkan på produkten och dess framgång på marknaden.