NetConsult logo

Partnerskapet är dött - länge leve partnerskapet!

Fredrik Sandberg
Head of Product Owners
19 JUNI, 2024
Ca 4 minuters läsning

Från monolit till headless commerce

Det vore kanske lite av en överdrift att säga att monoliternas era helt är förbi inom e-handel, men det går inte att blunda för det faktum att headless commerce, den tekniska separationen av frontend och backend mer och mer börjar bli norm.

Tidigare har man ofta haft ett affärssystem som förväntats erbjuda verktyg för alla ens behov av att konfigurera och administrera produktdata, priser, bilder, kundkonton och marknader etcetera. Idag väljer många företag inom både B2C och B2B att istället satsa på vad som brukar refereras till som composable commerce, delkomponenter med spetskompetens som byggs ihop till en mer flexibel och lättanpassad helhet.

En plattform för allt innebär i praktiken också bara en leverantör, en partner. Här är det tydligt att det handlar om en nära och långvarig relation, och varför det är viktigt att denna då är stark och ömsesidigt belönande blir närmast självförklarande.

Nya möjligheter, nya utmaningar

Hur är det då med partnerskapet i den gryende composable-eran, är det dött och begravet? Nja, knappast, för med nya möjligheter kommer nya utmaningar. Att ha en systempark för e-handel byggd på “best of breed” ger förvisso en annan flexibilitet inför förändrade marknadsvillkor, ny lagstiftning eller helt enkelt nya kundbeteenden och -preferenser, men medför också vissa nya utmaningar i och med den högre komplexiteten.

Felsökning, till exempel. Det är enkelt att se var ett snöre har börjat fransa upp sig, men har du en kedja behöver du sannolikt undersöka mer än en länk för att hitta sprickan. Fler komponenter är lika med större komplexitet.

För tydlighet är detta inte ett argument mot headless commerce. Fördelarna kan ofta (men inte alltid) överväga nackdelarna, och vill man tävla på hög nivå behöver man ibland nu faktiskt en F1-motor och inte en mopedmotor, hur mycket enklare den sistnämnda än är att serva. En systemlösning skall vara anpassad till unika behov och förutsättningar, och vad som är rätt varierar från fall till fall, företag till företag.

Kanske behöver just du ett extra vasst PLM, PIM, DAM eller CRM-verktyg, eller en slagkraftig CXP som brygga för all din data, eller ett OMS med topp-prestanda. Eller så behöver du här och nu faktiskt bara en enkel, prisvärd plattform att utgå ifrån, för att sedan kunna bygga vidare utifrån… Oavsett vilket som är din sanning, så vill du ha leverantörer som bryr sig om just dig, och din affär.

Länge leve partnerskapet!

Vad jag vill ha sagt med detta är att partnerskap kring den tekniska grunden fortfarande har en vital roll i framgångsrik e-handel. Utöver att det fortfarande är viktigt med en partner som förstår dig som kund och dina unika förutsättningar och ambitioner, blir nämligen ansvarstagande och samarbete om möjligt ännu viktigare.

Om en composable-uppsättning skall leverera maximalt värde över tid, krävs det att leverantörerna av respektive LEGO-bit i bygget tar ansvar utöver enbart sin egen, strikta sfär. Alla inblandade behöver känna ett ansvar för helheten, och agera utifrån denna ansvarskänsla i alla lägen - särskilt i händelse av störningar och problem.

Så om och när du funderar på att implementera en composable-lösning, glöm inte bort att ta höjd för mer än bara det tekniska! Ta pulsen på din tilltänkta leverantör avseende hur de ämnar finnas där för dig som partner, hur de ämnar arbeta för att ge dig en trygg förvaltning och en smidig utveckling framåt.

Vi på NetConsult är inget produktbolag, utan ser oss själva som plattforms-agnostiker. Således har vi kommit i kontakt med många olika av de aktörer inom systemstöd för e-handel som finns där ute. Vill du utbyta tankar eller bolla funderingar kring hur man sätter upp väl fungerande headless-lösningar, hör gärna av dig. Vi är alltid nyfikna på hur vi kan hjälpa fler företag att genom goda samarbeten nå framgång!

Fredrik Sandberg

Head of Product Owners

Fredrik Sandberg är Head of Product Owners på NetConsult AB. Han har en lång bakgrund inom projektledning samt affärs- och IT-utveckling, primärt inom omnichannel B2C. Fredrik tycker att det är spännande att utforska och hantera både de möjligheter och utmaningar headless commerce innebär, avseende sådant som utformning av verktygsportföljen, hantering av master data, och operationell stabilitet.