NetConsult logo

Vad är UX-design?

Oskar Sjöberg
UX-designer
28 DEC, 2023
Ca 3 minuters läsning

User experience (UX) design handlar om att skapa tjänster, produkter och upplevelser som bemöter en användares behov. Det är viktigt att vi tillgodoser deras mål samtidigt som vi skapar en god upplevelse. Det kan vara allt från hur man stämplar sitt busskort på bussen eller hur man loggar in på sin internetbank. Dessa är interaktioner som kunder/användare gör med en produkt eller tjänst.

User experience design handlar om människor i grund och botten. De flesta människor har känslor och tidigare erfarenheter som spelar in i hur man upplever något nytt, något som vi behöver ha i åtanke när vi designar något för en användare. För att lättare kunna kartlägga hur våra användare agerar finns det olika metoder för att sätta oss in i hur användarna tänker, vad de känner, vad de säger och vad de gör.

En sak som ofta blandas ihop med UX-design är UI-design (User Interface Design), som dock är en del av UX. UI-design handlar om det man faktiskt interagerar med. Det kan vara ett gränssnitt på webben, en applikation i telefonen eller återigen maskinen som man stämplar busskortet på.

Läs mer i artikeln UX vs UI.

Vad är skillnad på UI och UX?

Föreställ dig hur det ser ut när du skriver in dig pin-kod på telefonen och vad som sker när man låser upp telefonen. Ofta är detta väldigt tydligt med tydliga knappar och en välkomnande animation som introducerar användaren till sin telefon. Väl inne ser du en digital plats med alla dina appar, bilder, kontakter osv. Allt detta är vad vi skulle kalla för UI. Det är det visuella som vi använder för att navigera och kommunicera med tjänsten eller produkten i fråga. Genom ett tydligt designspråk förstår vi som användare att vi t.ex. kan svajpa höger på telefonen för att gå till nästa “yta” i telefonen. UX, å andra sidan har ett bredare fokus på att det UI presenterar faktiskt är vettigt och uppnår det användaren vill uppnå. Hur är känslan över systemet, och förstår du vad du håller på med?

Om du inte förstår dina användare kan du inte heller designa något som du vet passar till dem. En person som jobbar inom fältet UX har som mål att överbrygga detta kunskapsgap och skapa upplevelser med användarupplevelsen i fokus. Det är genom att förstå och empatisera med sina användare som man kan utveckla anpassade och goda interaktioner för dem. Detta går ofta hand i hand med bolagets utveckling och framgång, och från vårt håll ser vi det som en självklar del i alla framtida digitala tjänster. För att lyckas i framtiden bör er verksamhet åtminstone ha användarnas upplevelse i centrum.

Oskar Sjöberg

UX-designer

UX-Designer som brinner för problemlösning, användarupplevelse och dataanalys, som vill grotta ner sig i rådata för att kunna omvandla insikter kring trender, användarbeteenden och mönster till konkreta och värdeskapande åtgärder. Det som gör detta fält så intressant och spännande är att vi alla är människor med olika erfarenheter, bakgrund, fysiska & mentala tillstånd, preferenser och så mycket mer som påverkar ens upplevelse. Oavsett om det är en digital tjänst, en fysisk produkt eller en upplevelse.