NetConsult logo

Hur går vår Accelerator till?

Oskar Sjöberg
UX-designer
19 DEC, 2023
Ca 3 minuters läsning

Acceleratorn som vi kallar vårt koncept hade inte alltid detta catchiga namn, inledningsvis kallade vi denna process för “CX-analys” där vi utförde ett icke-partiskt utforskande arbete för att kartlägga områden för förbättring eller insikter om varför en kundgrupp inte använder en tjänst, som exempel. Vi insåg relativt tidigt att vi i dessa processer sträcker oss utanför det spektrum som kan ingå under Customer Experience (CX) och User Experience (UX) och behövde därmed en term som möjliggöra oss själva att ta bredare grepp, det var nämligen i det breda greppet vi såg en stor potential. 

Om du vill veta mer om UX-design och skillnaden mellan UI och UX, passa på att läsa de här artiklarna:

"Vad behöver vi göra?"

Det är inte ovanligt att man som kund inte vet vad man behöver eller hur man tar sig dit, det man vet är förmodligen att man har ett utsatt mål, en utmaning eller andra saker som ligger på en högre nivå. Det är här vi kommer in för tillsammans med våra uppdragsgivare kartlägga visionen, målet och utmaningen. För att sedan ta reda på hur vi kan uppnå målet, realisera visionen eller eliminera utmaningen. 

Vi har kommit fram till denna process genom ett iterativt arbete där vi ständigt anpassat och uppdaterat konceptet för att kunna skapa så mycket nytta som möjligt på relativt kort tid samtidigt som vi använder relativt lätta medel. Stegen i processen är enkla och följer enligt nedan: 

 1. Tydlig riktning genom Workshop:

  Workshopen i inledningen hjälper till att klargöra och etablera målsättningar och omfattning. Det ger våra uppdragsgivare en strukturerad plattform för att identifiera och definiera sina behov och önskemål.

 2. Djupare förståelse genom Research:

  Utforskande arbete och forskning, inklusive intervjuer och platsbesök, ger en djupare förståelse för vår beställares nuvarande situation och utmaningar. Det hjälper till att belysa områden där förbättringar kan göras. Detta är en vanlig metodik inom UX-design.

 3. Insikt genom kvantitativ Datainsamling:

  Datainsamlingen från olika relevanta verktyg ger information om prestanda och användarbeteende. Detta kan vara särskilt värdefullt för att identifiera områden som behöver optimeras.

 4. Strukturerad Analys för Beslutsfattande:

  Den strukturerade analysen av insamlad data hjälper till att omvandla rådatan till konkreta insikter. Det ger våra beställare en solid grund för beslutsfattande och prioritering av åtgärder.

 5. Implementerbara Åtgärder vid Leverans:

  Paketeringen av insikter och tydliga förslag på åtgärder, tillsammans med en strategi för genomförande, gör processen praktisk och direkt implementerbar.

 6. Återkoppling genom uppföljning

   Uppföljningen säkerställer att de föreslagna åtgärderna faktiskt genomförs och ger en mätbar effekt.

Stegen är enkla men vi kommer  ändå relativt långt med detta då vi har förmågan att stå som opartisk enhet, vi kan ställa de “dumma frågorna”, vi kan utforska ämnen eller insikter som man kanske traditionellt sett struntat i. Detta gör konceptet till vad det är idag, och något som även fungerar väldigt väl för ett längre samarbete, något som vi strävar efter med samtliga kunder. Det är tillsammans vi kan uppnå våra mål och realisera visionen. 

Är du nyfiken på att höra mer om vår Accelerator? Kontakta oss här för att boka ett möte!

Boka ett möte

Oskar Sjöberg

UX-designer

UX-Designer som brinner för problemlösning, användarupplevelse och dataanalys, som vill grotta ner sig i rådata för att kunna omvandla insikter kring trender, användarbeteenden och mönster till konkreta och värdeskapande åtgärder. Det som gör detta fält så intressant och spännande är att vi alla är människor med olika erfarenheter, bakgrund, fysiska & mentala tillstånd, preferenser och så mycket mer som påverkar ens upplevelse. Oavsett om det är en digital tjänst, en fysisk produkt eller en upplevelse.