NetConsult logo

Varför ska vi hjälpa er med compliance?

Patrik Jensen
CGO, Chief Growth Officer
6 MAR, 2024
Ca 3 minuters läsning

Compliance innebär att man efterföljer lagar, regler, standarder och interna riktlinjer som är relevant för ens verksamhet. Data Compliance är då dataskyddsefterlevnad och fokuserar på specifikt hur man hanterar data i olika former. Inom detta område hittar vi EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och andra liknande regelverk för andra delar av världen.

Men den stora frågan är vad får man göra, vad kan vi göra och kan vi använda detta till vår fördel?

Samarbetet mellan IT, marknad och jurister

Ett framgångsrikt arbete med Data Compliance kräver ett nära samarbete mellan IT, marknadsföring och juridik. Denna multidisciplinära ansats är nödvändig för att förstå och hantera de komplexa processerna som involverar insamling, analys (såsom webbplatsanalys och tracking) och marknadsföringsaktiviteter.

Olika avdelningar har olika expertiser

Såklart att det är ingen hemlighet att de olika avdelningarna eller personerna, som även kan bestå av andra byråer och konsulter, har olika expertområden med sina utmaningar och drivkrafter. Genom att förstå hur landskapet ser ut, kan vi också hjälpas åt att hitta lösningar samtidigt som vi främjar potentialen och viljan att driva framåt.

IT/Teknik

IT-avdelningen och de konsulter man har anlitat har oftast en insikt i hur det fungerar rent tekniskt. De kan svara på frågor som var sparar vi data, vilka tjänster använder vi och hur länge sparar vi den här datan.

Marknadsavdelningen

Generellt sett brukar man säga att marknadsavdelningen vill ha så mycket information som möjligt. Ju mer man kan segmentera, spåra och agera på, desto mer träffsäker marknadsföring kan man göra. Samtidigt sitter dom med utmaningar om vilken typ av data de kan använda, hur ska en konverterande Cookie-banner se ut och hur kan man följa upp olika kampanjer.

Legala avdelningen

Om marknadsavdelningen vill ha allt, brukar den legala avdelningen ses som nej-sägarna vars uppgift är att säkerställa att man agerar inom lagens ramar. Eftersom att man inte alltid har en förståelse för det digitala landskapet blir detta en utmaning och även om man har kompetensen blir det tidskrävande och svårt att skapa en långsiktig efterlevnad.

Samspelet mellan avdelningarna

Genom att främja förståelse och samarbete mellan dessa avdelningar kan organisationer effektivisera sitt arbete med Data Compliance. En digitalbyrå, som förstår marknadsföringsdrivkrafter, tekniska utmaningar och lagliga ramar, kan spela en central roll i detta arbete. Det är avgörande att kartlägga landskapet, tillhandahålla relevant information till alla inblandade och skapa interna riktlinjer som främjar rätt handlingar. Exempelvis kan marknadsföringsavdelningen ges insikter i vad som är möjligt inom ramarna för GDPR, medan juristerna får hjälp att utforma en korrekt integritetspolicy.

Det viktigaste är att förstå och kartlägga landskapet av de här olika delarna men framförallt förse dom med information för att kunna göra rätt saker. T ex att ge marknad en uppfattning om vad man faktiskt kan göra eller belysa utmaningarna för juristerna så att de kan skriva en korrekt Privacy Policy för att säkerställa att man efterlever GDPR.

Långsiktig efterlevnad

När man kontinuerligt följer upp, skapar en medvetenhet och interna riktlinjer för hur man ska belysa dessa frågor skapar man möjligheterna till en långsiktig efterlevnad. Genom att använda en central kompetens som faktiskt förstår och kan peka i rätt riktning genom hela projektet så kan man utveckla med lagstiftningen, istället för att se det som ett hinder för vidare utveckling.

Konkurrensfördel

Att aktivt arbeta med dessa processer är inte bara en fråga om efterlevnad utan även en konkurrensfördel. Det är viktigt att förstå att data har ett enormt värde för företag, men att värdet undermineras om datan insamlats på ett sätt som inte är förenligt med gällande lagstiftning. En proaktiv inställning till Data Compliance säkerställer inte bara laglig efterlevnad utan skyddar även företagets rykte och stärker förtroendet hos kunder och partners.

Patrik Jensen

CGO, Chief Growth Officer

Patrik Jensen är Chief Growth Officer på NetConsult AB, specialiserad på digitala tillväxtstrategier inom B2B. Med expertis inom e-handel, compliance och kundupplevelse, spelar Patrik en nyckelroll i att stärka företagets marknadsposition genom att optimera kunders digitala processer.