NetConsult logo

Skynda dig att exportera data från Universal Analytics innan 1 juli!

Rebecca Sahlström
Product Owner - Business Advisor & Compliance Expert
3 JUNI, 2024
Ca 4 minuters läsning

Den här artikeln riktar sig till organisationer som använt den tidigare versionen av Google Analytics - Universal Analytics. Universal Analytics, som har varit ett oumbärligt verktyg för webbanalys, når sitt slut den 1 juli 2024. Det innebär att all historisk data som samlats in under årens lopp kommer att bli otillgänglig. Med mindre än en månad kvar är det av yttersta vikt att du agerar nu för att exportera och säkra din data innan det är för sent.

Från och med den 1 juli förra året kan man inte längre använda Universal Analytics som verktyg för att analysera sina digitala insatser, eftersom Universal Analytics då upphörde med insamling av data. Många har uppgraderat till efterföljaren GA4, medan andra har implementerat nya verktyg för webbanalys.

Från detaljerad spårning till trendanalys

En av de största förändringarna i övergången från Universal Analytics till GA4 eller andra moderna verktyg är hur data samlas in och analyseras. Med ökade krav på dataskydd och integritet har analysen flyttat från en detaljerad nivå, där varje enskild användares beteende spåras, till en mer aggregerad nivå. Det innebär att istället för att analysera detaljerad data om varje enskild besökare, fokuserar man nu på att identifiera trender, mönster och event på en högre nivå. Detta nya tillvägagångssätt säkerställer bättre överensstämmelse med GDPR och andra applicerbara lagar samtidigt som det ger insikter som är minst lika värdefulla, om inte mer, genom att fokusera på övergripande beteenden och trender snarare än individuella data.

Oavsett vad man tycker om de nya sätten att analysera så är det bara att “gilla läget”. Nu står vi även inför en annan utmaning, en som kräver omedelbar handling: Universal Analytics når sitt "end-of-life" den 1 juli 2024 och försvinner helt. Det innebär att även möjligheten att gräva i den historiska datan försvinner.

Så vad betyder det för dig och din verksamhet? Det betyder att tiden är knapp, och om du ännu inte säkrat din data i Universal Analytics är dags att agera innan det är för sent.

Strategiska vägval för att säkra din historiska data

För att kunna fortsätta arbeta med din historiska data är det avgörande att exportera den från Universal Analytics. Det är dock inte bara en simpel överföring; det kräver noggrann planering och strategi för att säkerställa att du får med dig den mest relevanta och användbara informationen.

Vi har kartlagt tre områden som är viktiga att adressera:

  1. Identifiera viktig data:
    Bestäm vilken data som är mest betydelsefull för din verksamhet genom att rangordna de metoder och variabler som är och varit avgörande för din analys och rapportering. Gör en selektering av vilka vyer som kan ge framtida värde i en kommande analys.

  2. Fastställ tidsramar:

    Definiera vilken tidsperiod av historisk data som är mest relevant för dina behov. Avgör om du behöver behålla all data eller om det finns specifika tidsintervall som är viktigare än andra.

  3. Välj lagringsplats:

    Tänk noggrant på var den exporterade datan ska lagras. Att ha en säker och tillgänglig lagringsplats är avgörande för att säkerställa att din data är skyddad och lättillgänglig när du behöver den.

Strukturerad datahantering

Att dessutom genomgående ha en tydlig struktur för datahantering är avgörande för att maximera värdet av din historiska data. Ställ dig frågan: är det event, mål, e-handelsdata, besöksstatistik eller kanske något annat som är unikt för just er webbplats? Att identifiera dessa nyckelfaktorer kommer att underlätta din export och undvika onödig komplexitet. En väl genomtänkt datastruktur underlättar inte bara framtida analyser utan bidrar också till bättre beslutsfattande och ökad affärsnytta framgent.

Så, vad väntar du på? Tiden är knapp, då det är mindre än en månad kvar innan din data går förlorad för alltid. Skynda dig att agera nu och exportera din historiska data från Universal Analytics innan det är för sent. Din framtid som en datadriven organisation hänger på det.

Om du känner dig osäker eller behöver hjälp med att exportera din data eller att omfamna GA4 som analysverktyg, tveka inte att kontakta oss.

Vi erbjuder expertis och stöd genom hela processen.

Rebecca Sahlström

Product Owner - Business Advisor & Compliance Expert

Rebecca Sahlström tillför sin breda bakgrund i rollen som Product Owner, Business Advisor och Compliance Expert på NetConsult. Med fokus på att skapa enkelhet och hållbara processer ur ett helthetsperspektiv, tar hon sig an utmaningarna inom digital compliance med visionen att främja långsiktig tillväxt förenat med Change Management.